Neomax Waterplug 102- Vữa Đóng Rắn Nhanh Gốc Xi Măng

HẠN SỬ DỤNG: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

TỶ LỆ TRỘN
Tỷ lệ lượng nước trộn 14 – 16% theo khối lượng;
Dùng 140 – 160 gram nước sạch cho 01 gói vữa 01 kg.

NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10oC – 35oC.

SẢN XUẤT THEO: TCCS 08:2018/NEOMAX

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Tài liệu sản phẩm